FAUCETS FAUCETPAY:
FAUCETS EXPRESSCRYPTO:

Як це працює?

Введіть вашу пов’язану адресу з сервісами мікроплатежів faucetpay.io чи expresscrypto.io. Ви можете додати 20% до своєї винагороди. Також хочемо нагадати, що у вас є 30 щоденних претензій.

How it works?

Please enter your linked faucetpay.io or expresscrypto.io address. You can add 20% to your reward. We also want to remind you that you have 30 daily claims left.

Умови

Використовуючи Faucet NaMaidani, ми вважаємо, що Ви прочитали та погодилися з нашими усіма умовами та умовами приватності. Якщо Ви не згодні, Ви не повинні використовувати наш веб-сайт.

Terms:

By using Faucet NaMaidani, you are assumed to have read and and agreed to our terms and conditions. If you do not agree you must not use our website.

IP-адреси та пристрої:

Вам заборонено використовувати більше ніж один обліковий запис на одну IP-адресу.

Вам заборонено використовувати кілька адрес, щоб отримати у нас безкоштовно монети.

Ви не маєте права претендувати на більш ніж один обліковий запис змішувача на одному пристрої.

IP Addresses and Computers

You are not allowed to use more than one account per IP address.

You are not allowed to use multiple address per coin.

You are not allowed to claim with more than one faucethub account on the same computer.

Посилання

Вам дозволяється направляти необмежену кількість друзів використовуючи реферальне посилання.

Вам заборонено надсилати небажану пошту чи змушувати когось використовувати Faucet NaMaidani як ваш реферал. Будь-який обліковий запис, ідентифікований таким чином, буде призупинено.

Referring

You are allowed to refer an unlimited number of members.

You are not allowed to send unsolicited mail or force anyone to use Faucet NaMaidani as your referral. Any account identified doing such shall be suspended.

Шахрайство

Вам заборонено використовувати будь-яке програмне забезпечення, додаток чи інший тип автоматизованого програмного забезпечення для претензії. Усі облікові записи будуть вилучені та будуть автоматично призупинені.

Вам не дозволяється використовувати VPN / проксі для підключення до сайту.

Послуги та програмне забезпечення для вирішення Captcha заборонені.

Будь-яка спроба зламати систему призведе до автоматичного призупинення облікового запису.

Будь-яка спроба змінити веб-сайт призведе до призупинення дії облікового запису. Вам не дозволяється змінювати веб-сайт ні за яких обставин. Сюди входить використання спеціальних сценаріїв та косметичних змін на веб-сайті.

Вся ненормальна активність реєструється, і вас буде призупинено, якщо вас виявлять, що Ви проводити підозрілу активність.

Cheating

You are not allowed to use any kind of software, application or other kind of automated software to claim. All accounts will be caught and will be automatically suspended.

You are not allowed to use VPN/proxy to connect to the site.

Captcha solving services and software are not allowed.

Any attempt to hack the system will lead to an automated account suspension.

Any attempt you modify the website will lead to an account suspension. You are not allowed to modify the website under any circumstances. This includes the use of custom scripts, and cosmetic website changes.

All abnormal activity is logged and you will be suspended if you are detected to be conducting suspicious activity.

Вилучення монет

Усі вилучення обробляються через систему faucetpay.io чи expresscrypto.io.

Усі зняття монет надсилаються миттєво.

Withdrawals

All withdrawals are processed through faucetpay.io or expresscrypto.io network.

All withdrawals are sent instantly.

Призупинення облікового запису

Ми ніколи не зупиняємо обліковий запис без будь-якої причини.

Ми не приймемо жодних запитів на оскарження призупинення дії облікових записів, і на запити електронної пошти не буде надано відповідей, якщо не буде вказано переконливої ​​причини.

Account Suspension

We will never suspend an account for no reason.

We deem the right to judge if a member is practicing illegal activity and we are not limited by the Terms of Service in making decisions.

We will not accept any appeal requests for account suspensions, and email inquiries will not be responded to unless a convincing reason is given.

Відповідальність

Ми не несемо відповідальності за збитки, завдані внаслідок будь-яких діянь Бога, пожежі, стихійних лих або чогось, над чим ми не маємо контролю і це сталось непередбачувано.

Ми не несемо відповідальності за будь-який вміст, розміщений за допомогою реклами.

Ми залишаємо за собою право змінювати умови надання послуг у будь-який час без попереднього повідомлення.

Liability

We are not liable for damages done due to any acts of God, fire, natural disasters or anything we have no control over.

We are not responsible for any content served through advertisements.

We reserve the right to modify the terms of service at any time without notice.

Питання

Будь-які питання щодо цих Умов використання повинні бути адресовані на адресу faucet@namaidani.com.

Question

Any questions about this Terms of Use should be addressed to faucet@namaidani.com.

Reflink: https://free-bitcoincash.namaidani.com/?r=Your_Address

Share this link with your friends and earn 10% referral commission
📒 Total referred users: 9
Share this banner: 468x60 with your friends and earn a generous 10% referral bonus! Share your referral banner:
<a target="_blank" href="https://free-bitcoincash.namaidani.com/?r=Your_Address"><img src="https://free-bitcoincash.namaidani.com/baner/bitcoincash.namaidani.468.jpg" alt="FREE BitcoinCash NaMaidani faucet" title="FREE BitcoinCash NaMaidani faucet"></img></a>


Click NaMaidani - earn bitcoin
URL Shortener NaMaidani

Click NaMaidani - earn bitcoin

UA

Біткоїн Кеш змішувач з моментальним виведенням безплатних монет сатош BCH від соціальної мережі НаМайдані та ТОП найкращих БіткоїнКеш змішувачів.

Bitcoin Cash - це похідне відгалуження та жорсткий форк від традиційного Bitcoin, яке спонтанно виникло з твердої вилки Біткоїн та набуло чинності 01 серпня 2017 року. Криптовалюта BitcoinCash являє собою більш масштабованою ніж оригінальний Біткоїн де блоки збільшено до 8 мегабайт. В 16 листопаді 2018 році BCH знову був роздвоєний і розділився на BitcoinCash SV та BitcoinCash ABC. Bitcoin Cash ABC став домінуючим ланцюгом і взяв на себе тикер BCH, оскільки він мав більшу хеш-потугу та більшість вузлів у мережі.


RU

Биткоин Кэш кран с моментальным выводом бесплатных монет сатош BCH от социальной сети НаМайдани и ТОП лучших БиткоинКеш кранов.

Bitcoin Cash - это производное ответвления и жесткий форк от традиционного Bitcoin, которое спонтанно возникло из твердой вилки Биткоин и вступило в силу 01 августа 2017 года. Криптовалюта BitcoinCash представляет собой более масштабируемой чем оригинальный Биткоин где блоки увеличено до 8 мегабайт. В 16 ноябре 2018 году BCH снова был раздвоенный и разделился на BitcoinCash SV и BitcoinCash ABC. Bitcoin Cash ABC стал доминирующей цепью и взял на себя тикер BCH, поскольку он имел большую хэш-мощь и большинство узлов в сети.


EN

FREE Bitcoin Cash faucet with instant withdrawal of free satosh BCH coins from the NaMaidani social network and the TOP of the best Bitcoin Cash faucets.

Bitcoin Cash is a derivative of a branch and a hard fork from the traditional Bitcoin, which spontaneously emerged from the solid fork of Bitcoin and entered into force on August 01, 2017. The BitcoinCash cryptocurrency is more scalable than the original Bitcoin where the blocks are increased to 8 megabytes. On November 16, 2018, BCH was again forked and split into BitcoinCash SV and BitcoinCash ABC. Bitcoin Cash ABC became the dominant chain and took over the BCH ticker, as it had great hash power and most nodes on the network.


Flag Counter